2695-89ab7c6050f8fc669258b25e0791383f-045_img_0658
Sint-Jozefinstituut | Geel

Opdrachtgever

Scholen Van Morgen

Uitvoering

Hooyberghs

Locatie

Technische Schoolstraat 52 - 2440 Geel

In opdracht van Scholen Van Morgen realiseerde Hooyberghs de nieuwbouw van een schoolgebouw en een sporthal voor het Sint-Jozefinstituut in Geel. Concreet werd de oude blok H volledig afgebroken en vervangen door een nieuwbouw van niet minder dan 2.800 m². In het nieuwe schoolgebouw zijn voornamelijk wetenschapslokalen, labo's en technische werkplaatsklassen voorzien, en voor een beperkt deel ook leraarslokalen en burelen.